Izdavačka djelatnost i znanstvena istraživanja

Udruga od 2003. godine, samostalno ili u suradnji s drugim izdavačima, pretežito objavljuje djela iz hrvatske kulturne baštine pisana na talijanskom jeziku, nastala na području Dalmacije i ranije neobjavljena. Izdanja su u pravilu dvojezična, hrvatsko-talijanska, sa sažecima na više europskih jezika.

Enrico Reha: Splitski okrug

Marko Kažotić: Obale i otoci Istre i Dalmacije

Luko Stulli: Eugenija i Riccardo / ili Škrtac ukoliko postoji

Antun Prokulijan

Burni život jednog dalmatinca
[La vita movimentata di un dalmata]

Prigodničarski teatar u Splitu potkraj 18. st.
[Teatro d'occasione a Spalato verso la fine del Settecento]

Dalmacija godine Gospodnje 1553.

Nell'esercito di Napoleone - Un modenese dalla Dalmazia alla Russia

Francesco Carrara: Dnevnici s putovanja 1843. – 1848.

Hrvatsko - talijanski jezični dodiri u Dalmaciji
[I contatti linguistici italiano-croati in Dalmazia]

More poslovica o moru
[ Un mare di proverbi sul mare]

Ribolov i prerada ribe u 18. stoljeću
[La pesca e la lavorazione del pesce nel Settecento]

Ivan Luka Garanjin: O odgoju, obrazovanju i javnoj nastavi
[Gian Luca Garagnin: Dell'educazione e dell'istruzione pubblica]

Glosar kuhinjske i kulinarske terminologije romanskog podrijetla u splitskom dijalektu

Carski mjernik i leksikograf - Antonio Puti
[Agrimensore imperiale e lessicografo - Antonio Putti]

Knjige se mogu naručiti na adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.