Glazbena djelatnost

Svake godine prigodnim koncertom talijanske kancone Udruga obilježava Tjedan talijanske kulture u svijetu (treći tjedan u listopadu).