Dobrodošli!

Udruga Dante Alighieri Split

 

Društvo Dante Alighieri Split utemeljila je grupa talijanskih intelektualaca koju je predvodio pjesnik G. Carducci 1889., a legalitet mu je potvrđen 1893. godine. Nastalo je u vrijeme velike ekonomske emigracije talijanskoga stanovništva s ciljem da ono održi jezične i kulturne veze s domovinom, te da među ljubiteljima talijanskog jezika i kulture promiče vrijednosti talijanske kulture.

Dobrodošli!

Udruga Dante Alighieri Split

 

Društvo Dante Alighieri Split utemeljila je grupa talijanskih intelektualaca koju je predvodio pjesnik G. Carducci 1889., a legalitet mu je potvrđen 1893. godine. Nastalo je u vrijeme velike ekonomske emigracije talijanskoga stanovništva s ciljem da ono održi jezične i kulturne veze s domovinom, te da među ljubiteljima talijanskog jezika i kulture promiče vrijednosti talijanske kulture.

Tečajevi talijanskog jezika i kulture

Udruga Dante Alighieri već petnaest godina uspješno održava tečajeve talijanskog jezika i kulture:

· na najvišoj pedagoškoj razini
· za sve uzraste i stupnjeve predznanja
· za grupe od 5 do 10 polaznika
· za posebne pojedinačne potrebe (ubrzano i specijalizirano učenje)
· u jutarnjim, poslijepodnevnim ili večernjim satima
· u najužem središtu grada (Sinjska 2/IV, pored Prime Grad)
· uz najpovoljniji omjer kakvoće i cijene

Tečajevi talijanskog jezika i kulture

Udruga Dante Alighieri već petnaest godina uspješno održava tečajeve talijanskog jezika i kulture:

· na najvišoj pedagoškoj razini
· za sve uzraste i stupnjeve predznanja
· za grupe od 5 do 10 polaznika
· za posebne pojedinačne potrebe (ubrzano i specijalizirano učenje)
· u jutarnjim, poslijepodnevnim ili večernjim satima
· u najužem središtu grada (Sinjska 2/IV, pored Prime Grad)
· uz najpovoljniji omjer kakvoće i cijene

Članicama i članovima Udruge

P O Z I V

Split, 6. travnja 2021.

  Poštovana, poštovani!

 

         Predsjednica Udruge saziva izbornu Skupštinu koja će se održati u srijedu, 14. travnja  2021. u 16:00 sati

u prostorijama Udruge, Sinjska 2/IV. kat.

 

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine i izbor Radnog predsjedništva (3 člana: predsjednik, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika)
 2. Izvještaj dosadašnje predsjednice o radu Udruge u prethodnom razdoblju
 3. Razrješenje dužnosti sviju dosadašnjih članova vodstva Udruge, predlaganje i biranje novih:
  • predsjednika (kandidati iznose kratak program)
  • tajnika
  • ostalih 7 članova Upravnog odbora (predsjednik i tajnik su po funkciji članovi Upravnog odbora – čl. 19, 23, 25. Statuta. Dopredsjednika/e i rizničara bira U.O. između svojih članova. Predsjednik Udruge po funkciji je predsjednik U.O.)
 4. Biranje članova Nadzornog odbora – 3 člana (N. O. bira svoga predsjednika, čl. 21 Statuta)
 5. Razno
 6. Završna riječ novoizabranog predsjednika i zatvaranje Skupštine.

 

Važna napomena: Mole se svi članovi da neizostavno prisustvuju Skupštini. Naročito se mole da svoje osobne kandidature za bilo koju dužnost u Udruzi obznane povratnim e-mailom ili na drugi prikladan način. Na isti način mogu predlagati i druge članove, za koje drže da bi mogli obavljati neku od dužnosti u Udruzi. Sve se kandidature mogu podnijeti i izravno, tijekom Skupštine.

 

Srdačni pozdravi,

Ljerka Šimunković, predsjednica

 

 

 

 

TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE 

mob. 091 517 33 19 

e-mail: dante.split@gmail.com  

Dante Alighieri Split

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: