Stupnjevi – Komunikacijske vještine – Uvjerenje

Nastava je organizirana u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment – CEF), a riječ je o europskom kvalifikacijskom okviru koji opširno opisuje komunikacijsku kompetenciju, relevantna jezična znanja i vještine kroz 6 razina (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Osim u Hrvatskoj, koristi se u cijeloj Europi. Pregledom globalne ljestvice referentnih stupnjeva može se procijeniti razina znanja ili pristupiti ispitu čija će svjedodžba biti neupitan dokaz razine znanja koju govornik posjeduje.

Početni A1
Osnovni A2
Prijelazni B1
Samostalni B2
Napredni C1
Vrsni C2

 

 

STUPANJ TEME KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
Na svakom se stupnju obrađuju gramatičke strukture potrebne za čitanje, pisanje, razumijevanje i izražavanje te za obradu predloženih tema, usvajanje komunikacijskih vještina i stjecanje jezičnih znanja u skladu s Europskim referentnim okvirom. Kao kulturološki didaktički element na svim stupnjevima predlažemo glazbu, film, popularne emisije, dnevni tisak, talijansku književnost i umjetnost te aktualnosti. Preko navedenih tema polaznici ovladavaju komunikacijskim vještinama koje omogućuju sporazumijevanje s izvornim govornicima i snalaženje u konkretnim životnim situacijama.
A1a PRINCIPIANTI
(početni – prvi I)
Predstavljanje i upoznavanje, stanovanje i obitelj, svakodnevni život, prehrana, posao i slobodno vrijeme, kretanje gradom. Podrazumijeva osnovno poznavanje i služenje jezikom, razumijevanje i korištenje jednostavnih i svakodnevnih izraza u komunikaciji te jednostavnih rečenica za opisati neki događaj ili formulirati pitanje.
A1b ELEMENTARE
(osnovni – drugi II)
Kupovina i dućani, razgovor o cijenama, bojama, veličinama, odijevanju, vremenu, odmoru i putovanju; prijevozna sredstva, turistički smještaj, jela i restorani
A2a ELEMENTARE 
(osnovni – treći III)
Što treba znati svaki turist; talijanski gradovi, prirodne znamenitosti, talijanske regije; talijanska moda i dizajn; kako kupovati u Italiji; talijanska kuhinja; talijanski film. Podrazumijeva komunikaciju u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu konverzaciju o poznatim temama i aktivnostima. Jednostavnim izrazima može opisati svoju obitelj i sredinu druge ljude, uvjete života.
A2b ELEMENTARE
(osnovni – četvrti IV)
Talijanski televizijski programi, novine i tisak; talijanska kancona, opera i glazba; pjevači i kantautori, festivali i koncerti; talijanski film
B1a INTERMEDIO
(prijelazni – peti V)
Tehnologija i internet; mediji i privatnost; od tradicionalne do suvremene obitelji; obitelj i društvo; talijansko školstvo i sveučilišta; slavni Talijani, talijanska glazba, talijanski film. Razumijevanje jasnog, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se svakodnevno susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme. Uspješno suočavanje s većinom situacija koje susreće na putovanjima. Može napisati jednostavan tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa; opisati doživljaje i događaje uz kratak opis razloga za određeno mišljenje i planove
B1b INTERMEDIO
(prijelazni – šesti VI)
Priroda, okoliš i ekologija; zdravlje i liječenje; talijansko gospodarstvo; službena pisma i poslovni oglasi, kriminal i pravosuđe; Talijani i sport; sportski leksik, talijanska glazba i talijanski film
B2a INTERMEDIO
(prijelazni – sedmi VII)
Talijanski izumitelji; kratka povijest Apeninskog poluotoka i promjene u talijanskom društvu, talijanske poslovice i frazeologija, talijanska glazba i talijanski film. Globalno poznate talijanske robne marke kroz reklamne spotove. Može razumjeti glavne ideje složenog teksta na konkretnu ili apstraktnu temu, uključujući tehničke rasprave u svom području djelovanja; s određenim stupnjem tečnosti i spontanosti razgovarati s izvornim govornikom; napisati jasan, detaljan tekst na širok spektar tema i objasniti svoje stajalište na određenu temu
B2b AUTONOMO
(samostalni – osmi VIII)
Talijanska umjetnost; antička baština na tlu Italije; poglavlja iz talijanske književnosti; problemi suvremene Italije, Italija i EU, talijanska glazba i talijanski film.
C1a AVANZATO 
(napredni – deveti IX
Čitanje novinskih članaka, izvještaja, suvremene književne proze, praćenje aktualnosti i rasprava o njima u pismenom i usmenom obliku, praćenje TV vijesti i filmova. Može razumjeti zahtjevnije, duže tekstove različitih tema i prepoznati skriveno značenje; izraziti se tečno i spontano bez vidljivog traženja potrebnog izraza; učinkovito se koristiti jezikom u društvene, akademske ili profesionalne svrhe; artikulirati jasne, dobro sročene, rečenice o složenim temama.
C1b AVANZATO 
(napredni – deseti X)
Obrada specijaliziranih članaka, tehničkih uputa, razgovor o društvenim i poslovnim temama. Precizno izražavanje vlastitog mišljenja u pismenom i usmenom obliku o složenim temama birajući stil koji odgovara čitatelju/ sugovorniku.
C2a ECCELLENTE
(vrsni – jedanaesti XI)
Potpuno razumijevanje govornog jezika bilo u izravnoj komunikaciji, bilo preko medija; čitanje bez poteškoća svih vrsta jezično ili strukturno složenih tekstova. Tečno izražavanje u svakoj vrsti razgovora ili rasprave, uz prepoznavanje i prikladno korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Sposobnost pisanja jasnog i tečnog teksta, složenih pisama, izvješća, sažetaka te prikaza stručnih ili književnih djela. Može razumjeti sve što čuje ili pročita; sažeti informaciju iz različitih pisanih i govorenih izvora, rekonstruirati argumente i važne dijelove skladne prezentacije; spontano se izražavati, vrlo tečno i precizno, razumijevajući finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.
C2b ECCELLENTE
(vrsni – dvanaesti XII)

 

Na svakom se stupnju obrađuju gramatičke strukture potrebne za čitanje, pisanje, razumijevanje i izražavanje te za obradu predloženih tema, usvajanje komunikacijskih vještina i stjecanje jezičnih znanja u skladu s Europskim referentnim okvirom. Kao kulturološki didaktički element na svim stupnjevima predlažemo glazbu, film, popularne emisije, dnevni tisak, talijansku književnost i umjetnost te aktualnosti. Preko navedenih tema polaznici ovladavaju komunikacijskim vještinama koje omogućuju sporazumijevanje s izvornim govornicima i snalaženje u konkretnim životnim situacijama.

STUPANJ: A1a PRINCIPIANTI
(početni – prvi I)

TEME: Predstavljanje i upoznavanje, stanovanje i obitelj, svakodnevni život, prehrana, posao i slobodno vrijeme, kretanje gradom.

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE: Podrazumijeva osnovno poznavanje i služenje jezikom, razumijevanje i korištenje jednostavnih i svakodnevnih izraza u komunikaciji te jednostavnih rečenica za opisati neki događaj ili formulirati pitanje.

STUPANJ: A1b ELEMENTARE
(osnovni – drugi II)

TEME: Kupovina i dućani, razgovor o cijenama, bojama, veličinama, odijevanju, vremenu, odmoru i putovanju; prijevozna sredstva, turistički smještaj, jela i restorani

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE: Podrazumijeva osnovno poznavanje i služenje jezikom, razumijevanje i korištenje jednostavnih i svakodnevnih izraza u komunikaciji te jednostavnih rečenica za opisati neki događaj ili formulirati pitanje.

STUPANJ: A2a ELEMENTARE 
(osnovni – treći III)

TEME: Što treba znati svaki turist; talijanski gradovi, prirodne znamenitosti, talijanske regije; talijanska moda i dizajn; kako kupovati u Italiji; talijanska kuhinja; talijanski film.

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE: Podrazumijeva komunikaciju u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu konverzaciju o poznatim temama i aktivnostima. Jednostavnim izrazima može opisati svoju obitelj i sredinu druge ljude, uvjete života.

STUPANJ: A2b ELEMENTARE
(osnovni – četvrti IV)

TEME: Talijanski televizijski programi, novine i tisak; talijanska kancona, opera i glazba; pjevači i kantautori, festivali i koncerti; talijanski film

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE: Podrazumijeva komunikaciju u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu konverzaciju o poznatim temama i aktivnostima. Jednostavnim izrazima može opisati svoju obitelj i sredinu druge ljude, uvjete života.

STUPANJ: B1a INTERMEDIO
(prijelazni – peti V)

TEME: Tehnologija i internet; mediji i privatnost; od tradicionalne do suvremene obitelji; obitelj i društvo; talijansko školstvo i sveučilišta; slavni Talijani, talijanska glazba, talijanski film.

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE: Razumijevanje jasnog, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se svakodnevno susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme. Uspješno suočavanje s većinom situacija koje susreće na putovanjima. Može napisati jednostavan tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa; opisati doživljaje i događaje uz kratak opis razloga za određeno mišljenje i planove

STUPANJ: B1b INTERMEDIO
(prijelazni – šesti VI)

TEME: Priroda, okoliš i ekologija; zdravlje i liječenje; talijansko gospodarstvo; službena pisma i poslovni oglasi, kriminal i pravosuđe; Talijani i sport; sportski leksik, talijanska glazba i talijanski film

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE: Razumijevanje jasnog, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se svakodnevno susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme. Uspješno suočavanje s većinom situacija koje susreće na putovanjima. Može napisati jednostavan tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa; opisati doživljaje i događaje uz kratak opis razloga za određeno mišljenje i planove

STUPANJ: B2a INTERMEDIO
(prijelazni – sedmi VII)

TEME: Talijanski izumitelji; kratka povijest Apeninskog poluotoka i promjene u talijanskom društvu, talijanske poslovice i frazeologija, talijanska glazba i talijanski film. Globalno poznate talijanske robne marke kroz reklamne spotove.

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE: Može razumjeti glavne ideje složenog teksta na konkretnu ili apstraktnu temu, uključujući tehničke rasprave u svom području djelovanja; s određenim stupnjem tečnosti i spontanosti razgovarati s izvornim govornikom; napisati jasan, detaljan tekst na širok spektar tema i objasniti svoje stajalište na određenu temu

STUPANJ: B2b AUTONOMO
(samostalni – osmi VIII)

TEME: Talijanska umjetnost; antička baština na tlu Italije; poglavlja iz talijanske književnosti; problemi suvremene Italije, Italija i EU, talijanska glazba i talijanski film.

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE: Može razumjeti glavne ideje složenog teksta na konkretnu ili apstraktnu temu, uključujući tehničke rasprave u svom području djelovanja; s određenim stupnjem tečnosti i spontanosti razgovarati s izvornim govornikom; napisati jasan, detaljan tekst na širok spektar tema i objasniti svoje stajalište na određenu temu

STUPANJ: C1a AVANZATO 
(napredni – deveti IX)

TEME: Čitanje novinskih članaka, izvještaja, suvremene književne proze, praćenje aktualnosti i rasprava o njima u pismenom i usmenom obliku, praćenje TV vijesti i filmova.

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE: Može razumjeti zahtjevnije, duže tekstove različitih tema i prepoznati skriveno značenje; izraziti se tečno i spontano bez vidljivog traženja potrebnog izraza; učinkovito se koristiti jezikom u društvene, akademske ili profesionalne svrhe; artikulirati jasne, dobro sročene, rečenice o složenim temama.

STUPANJ: C1b AVANZATO 
(napredni – deseti X)

TEME: Obrada specijaliziranih članaka, tehničkih uputa, razgovor o društvenim i poslovnim temama. Precizno izražavanje vlastitog mišljenja u pismenom i usmenom obliku o složenim temama birajući stil koji odgovara čitatelju/ sugovorniku.

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE: Može razumjeti zahtjevnije, duže tekstove različitih tema i prepoznati skriveno značenje; izraziti se tečno i spontano bez vidljivog traženja potrebnog izraza; učinkovito se koristiti jezikom u društvene, akademske ili profesionalne svrhe; artikulirati jasne, dobro sročene, rečenice o složenim temama.

STUPANJ: C2a ECCELLENTE
(vrsni – jedanaesti XI)

TEME: Potpuno razumijevanje govornog jezika bilo u izravnoj komunikaciji, bilo preko medija; čitanje bez poteškoća svih vrsta jezično ili strukturno složenih tekstova. Tečno izražavanje u svakoj vrsti razgovora ili rasprave, uz prepoznavanje i prikladno korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Sposobnost pisanja jasnog i tečnog teksta, složenih pisama, izvješća, sažetaka te prikaza stručnih ili književnih djela.

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE: Može razumjeti sve što čuje ili pročita; sažeti informaciju iz različitih pisanih i govorenih izvora, rekonstruirati argumente i važne dijelove skladne prezentacije; spontano se izražavati, vrlo tečno i precizno, razumijevajući finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.

STUPANJ: C2b ECCELLENTE
(vrsni – dvanaesti XII)

TEME: Potpuno razumijevanje govornog jezika bilo u izravnoj komunikaciji, bilo preko medija; čitanje bez poteškoća svih vrsta jezično ili strukturno složenih tekstova. Tečno izražavanje u svakoj vrsti razgovora ili rasprave, uz prepoznavanje i prikladno korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Sposobnost pisanja jasnog i tečnog teksta, složenih pisama, izvješća, sažetaka te prikaza stručnih ili književnih djela.

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE: Može razumjeti sve što čuje ili pročita; sažeti informaciju iz različitih pisanih i govorenih izvora, rekonstruirati argumente i važne dijelove skladne prezentacije; spontano se izražavati, vrlo tečno i precizno, razumijevajući finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.

UVJERENJA I CERTIFIKATI

 

I) Svaki naš polaznik, nakon što je uspješno završio određeni stupanj dobiva dvojezično uvjerenje Hrvatsko-talijanske kulturne udruge Dante Alighieri Split.

II) Dante Alighieri Split ovlašteni je centar za provedbu ispita u svrhu dobivanje Certificazione PLIDA(PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI), međunarodno priznate svjedodžbe o poznavanju talijanskoga kao stranog jezika.

Certificazione PLIDA priznata je od talijanskog Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva obrazovanja, sveučilišta i istraživačke djelatnosti i Ministarstva rada, zdravlja i socijalnih politika. Potvrda o poznavanju talijanskog jezika potrebna je strancima koji se u Italiji žele školovati ili zaposliti. Može poslužiti i onima koji žele raditi kod talijanskog poslodavca izvan Italije. Godine 2004. Ministarstvo rada, zdravlja i socijalnih politika dodijelilo je Društvu Dante Alighieri, kao jedinoj instituciji u Italiji, da za strance koji traže posao organizira tečajeve PLIDA u njihovoj matičnoj zemlji, omogućujući im na taj način prednost prilikom zapošljavanja. 

Ispit PLIDA polažu oni kojima talijanski nije materinski jezik. Podijeljen je na šest stupnjeva: A1-pripremni; A2-temeljni; B1-prijelazni; B2-samostalni; C1-napredni, i C2-vrsni, u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike. Može mu pristupiti svatko tko želi, bez obzira je li pohađao tečaj talijanskog jezika ili nije. Kandidat sam bira stupanj za koji misli da je najbolje pripremljen. Ispiti PLIDA, ovisno o odabranom stupnju, održavaju se tijekom travnja i svibnja. 

Prijave se primaju do početka travnja/svibnja. Točan datum prijava i održavanja ispita, jednak za sve centre, određuje središnjica SDA (Società Dante Alighieri) u Rimu. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, u cilju vrednovanja četiri jezične kompetencije (ascoltare, leggere, scrivere, parlare). Ispiti se održavaju u Splitu, a pisani i audio materijali ispita ocjenjuju se u središnjici u Rimu. Središnja uprava SDA određuje i cijenu ispita.

 

Dante Alighieri Split

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: