Prigodničarski teatar u Splitu potkraj 18. st.

Teatro d’occasione a Spalato verso la fine del Settecento
Autori: Ljerka Šimunković i Miroslav Rožman
Recenzenti: Marilena Giammarco i Živko Nižić
Izdavač: Dante Alighieri Split, 
Split 2012., 312 str., ilustrirano.

U knjizi, uz uvodne tekstove na hrvatskom i talijanskom jeziku, doneseni su transkripti rukopisa triju tematski različitih cjelina, ali strukturno vrlo bliskih. To su panegirici napisani i izrečeni uz tri prigode u Splitu potkraj mletačke uprave u Dalmaciji.

Prva, najstarija cjelina nastala je 1770. godine i posvećena je splitskome nadbiskupu Ivanu Luki Garagninu koji je u katedrali dao podići novu kapelu sv. Duje i na novi oltar dao prenijeti moći sv. Duje s jednoga starijeg oltara.

Druga cjelina panegirika nastala je 1777. godine prigodom prijelaza dvojice mladih Židova na kršćanstvo, a isto je tako posvećena nadbiskupu Garagninu.

Treća i najopsežnija cjelina nastala je 1789. godine u počast 174. splitskom knezu i kapetanu, mletačkom dužnosniku Vincenzu Bembu, prilikom njegova odlaska s dužnosti.

Iz ova se tri zapisa mogu iščitati dominantne društvene i estetske vrijednosti splitske sredine s kraja 18. stoljeća. Zapisi u ovoj knjizi prvi su put objavljeni i predstavljaju vrlo vrijedan povijesni dokument.

Maloprodajna cijena: 120,00 kn

Dante Alighieri Split

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: