Splitski okrug 1822.

Izvještaj sastavio okružni poglavar Enrico Reha
Transkribirala, prevela i priredila Ljerka Šimunković
Recenzenti: Arsen Duplančić i Josip Vrandečić
Izdavač: Dante Alighieri Split
Split, rujan 2016., 417 str.

Nakon Napoleonove propasti Austrija je, ponovno okupiravši Dalmaciju krajem 1813. godine, ubrzo provela administrativno-političku organizaciju podijelivši je prvo u pet, a zatim u tri okruga. Splitski je okrug tada obuhvaćao prostrano područje od Neretve do rta Planke i Vrlike u smjeru istok – zapad, a u smjeru sjever – jug od granice s Bosnom i Hercegovinom do otoka Visa. 

Tadašnji splitski okružni poglavar Enrico Reha, najviši predstavnik središnje vlasti, u Splitu je bio na toj dužnosti od kraja 1816. pa sve do rane smrti krajem 1823. godine. Sastavio je iscrpan izvještaj, redigiran 1822. godine, kao prikaz sveukupnog gospodarskog, društvenog i kulturnog stanja Splitskog okruga i životnih prilika kakve su vladale u gradu i na selu. Izvještaj je rezultat vlastitih zapažanja kao i informacija s terena te od tadašnje splitske inteligencije s kojom je surađivao. Reha u 30 poglavlja detaljno opisuje Splitski okrug: reljef, stanovništvo, običaje, praznovjerja i predrasude stanovnika, njihovu odjeću, društvene igre, prehranu, odgoj i obrazovanje, poljoprivredu, ribarstvo, vinarstvo, maslinarstvo, stočarstvo, trgovinu, rukotvorstvo i zanatstvo, vjeru, nabožne institucije, sudsku i političku organizaciju itd.

Rehin izvještaj, pisan talijanskim jezikom, sada prvi put cjelovito transkribiran i prvi put integralno preveden na hrvatski jezik, zaslužuje iznimnu pozornost jer sadrži vrlo vrijednu i iscrpnu građu za poznavanje svekolikih prilika u srednjoj Dalmaciji u prvim desetljećima 19. stoljeća.

Dvojezično izdanje: transkript izvornoga teksta i komentirani prijevod na hrvatski.

Maloprodajna cijena: 150,00 kn

Dante Alighieri Split

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: