Duždev nalog za upravljanje Splitom iz 1607. godine

Transkribirala, prevela i komentirala Ljerka Šimunković
Recenzenti: Stjepan Ćosić i Arsen Duplančić
Izdavač: Dante Alighieri Split
Urednik: Miroslav Rožman
Split, listopad 2018., 24 cm; 282 str.

Nalozi (Commissiones) mletačkih duždeva svojim predstavnicima izvan glavnoga grada, predstavljaju važan povijesni izvor za razdoblje mletačke vlasti u Istri i Dalmaciji.

Ovdje je riječ o jednom, do sada nepoznatom a ujedno najopsežnijem dokumentu te vrste. Knjiga se sastoji od cjelovitog transkripta rukopisa na talijanskom, prijevoda s komentarima i uvodne rasprave na hrvatskom i talijanskom, pa je djelo dvojezično i dostupno velikom krugu čitatelja. Riječ je o nalogu pod naslovom Commissione a Cesare Dolfin iz 1607. godine. Taj je opsežni dokument mletački dužd Leonardo Donà (1606-1612) uputio splitskome knezu i kapetanu Cesaru Dolfinu (1608-1611). Nalog je pisan na varijanti pročišćenog mletačkog vernakulara koji se rabio u mletačkoj administraciji. Izvorni rukopis, u kožnate korice uvezenoga kodeksa, čuva se u gradskoj knjižnici „Bertoliana“ u Vicenzi.

Pisan je na pergameni, na cijeloj stranici, a sadrži 250 listova dimenzija 149 x 215 mm.
Kodeks je podijeljena na 160 naslova (poglavlja) s raznolikim sadržajem. Tu se nalaze razni stari i novi mletački zakoni i propisi, odluke Velikog vijeća, Vijeća desetorice, Vijeća umoljenih, Vijeća četrdesetorice za zločine itd. Najveći broj naloga (75) odnosi se na samog kneza (rektora). U tim se nalozima donose upute koje se odnose na njegov javni i privatni život u gradu kojim upravlja, na suzbijanje raskoši bilo u namještaju palače ili odijevanju kneza, na zabrane priređivanja svečanosti ili gozbi, na isplaćivanje novca službenicima i vojnicima, na pravodobno slanje uprihođenog novca u Veneciju, na obavezno poštivanje obećanja i povlastica danih gradu, na to da knez ne smije prisvajati nikakav novac od dažbina, na očuvanje zaliha u žitaricama i streljivu, na igre za novac, itd.

Brojne naredbe i odluke tiču se donošenja presuda, eventualnih kazni, na nošenje hladnog i vatrenog oružja, na mjere protiv psovanja i psovača, na krivotvoritelje novca, protiv krijumčarenja, protiv krivokletstva, na dažbine i zakupe, na dobre odnose s pograničnim Osmanskim dužnosnicima i podanicima itd. Osobito su brojne odredbe o izgnanicima i kazni izgnanstvom koja se često izricala i bila jedna od najtežih. Ovom Nalogu priključene su i brojne odredbe i zakoni koji se tiču i drugih dijelova mletačke Dalmacije, pa je knjiga, u cjelini, važan povijesni dokument za stručnjake i izuzetno zanimljivo štivo za svakog čitatelja.

Dante Alighieri Split

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: