Carski mjernik i leksikograf

Agrimensore imperiale e lessicografo – Antonio Putti
Autori monografije: Miroslav Rožman i Ljerka Šimunković
Recenzent: Tonko Maroević 
Izdavači: Dante Alighieri Split i Državni arhiv Split, 
Split 2003., 179 str., brojne ilustracije

Padovanac Antonio Putti došao je u Dalmaciju u svojstvu geometra prigodom austrijske katastarske premjere Dalmacije koja se odvijala dvadesetih i tridesetih godina 19. stoljeća.

Kada je premjera završena, postavljen je na mjesto arhivara katastarskih mapa u Zadru. Cijeli radni vijek proveo je u Dalmaciji, te se pored svojega poslao dugi niz godina bavio izradom jedinstvenog slikovnog rječnika, u kojemu svaki uvršteni pojam ima i odgovarajuću ilustraciju, pa čak i apstraktne imenice, glagoli i pridjevi.

Rječnik nikada nije uspio objaviti, pa je objavljen tek 1994. godine u redakturi Ljerke Šimunković i izdanju Accademie della Crusca. U monografiji se pomno analizira autorov životopis i struktura njegova djela, te daje sintetički prikaz materijalnog i duhovnoga života u Dalmaciji toga razdoblja.

Maloprodajna cijena: 100,00 kn

Dante Alighieri Split

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: