Dalmacija godine Gospodnje 1553.

Prevela i priredila: Ljerka Šimunković
Recenzenti: Ivo Babić i Mithad Kozličić
Izdavač: Dante Alighieri Split,
Split 2011., 231 str., ilustrirano.

Zan Batista Giustinian bio je mletački sindik (inspektor) kojeg je Senat 1553. godine uputio u mletačke prekomorske posjede s ciljem da podrobno istraži njihovo stanje i potom Senatu podnese izvješće.

Giustinian je na tome putovanju proveo gotovo sedam mjeseci i svakodnevno zapisivao sve dostupne podatke o svakome mjestu koje je posjetio: prihode i rashode, broj i sastav stanovništva, broj plemićkih obitelji, sve gospodarske djelatnosti,  stanje gradova i utvrda, broj i sastav vojnih posada, običaje stanovnika uz navođenje vjere koju ispovijedaju i jezika kojim govore, njihovo odijevanje, odnose među plemstvom i pučanima i još brojne pojedinosti. S toga stajališta, to je prvi sveobuhvatni i dokumentarno vjerodostojan zapis o našim primorskim krajevima.

Rukopis je transkribirao i objavio Šime Ljubić 1877. godine u posebnom izdanju JAZU. Poslije toga izvornom se dokumentu gube tragovi, a i Ljubićevo je izdanje danas pravi raritet.

Budući da je pisan starim i teško razumljivim talijanskim jezikom prožetim mletačkim dijalektom, Ljubićev transkript do sada nitko nije preveo na hrvatski, pa je ovo prvi prijevod popraćen brojnim kritičkim komentarima i opsežnom uvodnom studijom te ilustracijama. Na kraju knjige objavljen je preslik Ljubićeve transkripcije.

Objavljivanje prijevoda na hrvatski prvorazredni je izdavački pothvat za cjelokupnu hrvatsku znanost i kulturu, a posebice za Dalmaciju.

Maloprodajna cijena: 120,00 kn

Dante Alighieri Split

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: