Hrvatsko – talijanski jezični dodiri u Dalmaciji

I contatti linguistici italiano-croati in Dalmazia

Autor: Ljerka Šimunković. 
Recenzenti: Žarko Muljačić i Antonio Sorella.
Izdavač: Dante Alighieri Split, Split 2009., 256 str., ilustrirano.

Ova dvojezična znanstvena monografija, koncipirana i kao sveučilišni udžbenik za studente talijanistike i kroatistike na diplomskim i doktorskim studijima u Hrvatskoj i u Italiji, vrlo pregledno opisuje stoljetna lingvistička prožimanja u višejezičnoj Dalmaciji u kojoj su, uz hrvatski jezik, zbog raznih povijesnih okolnosti rabljeni još latinski i talijanski jezik. Autorica pomno razrađuje uporabu triju jezika u svakome razdoblju.

Posebnu pozornost daje utjecajima raznih inačica talijanskog jezika (mletački, toskanski…) na brojne hrvatske lokalne govore u Dalmaciji te navodi velik broj primjera koje pojašnjava, tako da je monografija zanimljiva i razumljiva i čitateljima koji nisu uskojezični stručnjaci. 

Maloprodajna cijena: 120,00 kn

Dante Alighieri Split

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: